พวงหรีดทางเลือกจากผ้าห่อศพ ได้บุญ 2 ต่อ แถมช่วยลดขยะ สร้างผลกระทบเชิงบวกได้แม้ในช่วงเวลาของความสูญเสีย

แต่ละปี จะมีขยะที่เกิดจากพวงหรีดมากถึง 125,320 ชิ้นต่อปี  เนื่องจากดอกไม้ที่นำมาใช้ทำพวงหรีด เมื่อเสร็จจากงานแล้วไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป และต้องทิ้งให้กลายเป็นขยะทั้งหมด