จัดงาน ASEW & PVA Virtual Edition เสริมศักยภาพผู้ประกอบพลังงาน-สิ่งแวดล้อม

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกาศเลื่อนการจัดงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2021 (ASEW2021), PUMPS & VALVES ASIA (PVA2021) และ THAI WATER EXPO 2021 (THW2021) จากเดิมที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2564 ออกไปเป็นวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สถานที่จัดงานแห่งใหม่ใจกลางเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน