จัดงาน ASEW & PVA Virtual Edition เสริมศักยภาพผู้ประกอบพลังงาน-สิ่งแวดล้อม

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกาศเลื่อนการจัดงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2021 (ASEW2021), PUMPS & VALVES ASIA (PVA2021) และ THAI WATER EXPO 2021 (THW2021) จากเดิมที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2564 ออกไปเป็นวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สถานที่จัดงานแห่งใหม่ใจกลางเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน

ในระหว่างนี้ทางผู้จัดงาน ได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนและเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมพลังงาน สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง กับงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK AND PUMPS & VALVES ASIA Virtual Edition (ASEW & PVA Virtual Edition) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคมนี้จัดเต็มกับหลากหลายกิจกรรม ทั้งโชว์รูมดิจิทัลผ่าน Virtual Marketplace เชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลก สร้างโอกาสทางธุรกิจ ตลอด 24 ชั่วโมง และ สัมมนาออนไลน์ Virtual Conference รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ อัพเดตความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

สรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า แม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มมีสัญญาณจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง แต่ภาครัฐยังคงกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้สถานการณ์ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และพันธมิตรผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นผู้ร่วมจัด 3 งานใหญ่ ได้แก่ งาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK (ASEW) มหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครั้งสำคัญของภูมิภาคอาเซียน งาน PUMPS & VALVES ASIA (PVA) งานแสดงสินค้าเฉพาะด้านปั๊ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อและฮาร์ดแวร์ และงาน THAI WATER EXPO (THW) งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีน้ำและการจัดการน้ำเสีย ได้ลงความเห็นร่วมกันให้เลื่อนการจัดงานออกไปก่อน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านมีเวลาในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานในปี 2565 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย)

“เราเชื่อมั่นว่าการเลื่อนการจัดงานในครั้งนี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนทั้งผู้ร่วมออกงานและผู้เข้าชมงาน ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้น จากปัจจัยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีหน้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จากความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพลังงาน รวมถึงการให้ความสำคัญกับผลกระทบของการใช้พลังงานที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

โดยงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2022 จะจัดขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ยั่งยืนของพลังงานต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการเติบโตของเมือง โดยจะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดไว้อย่างครบครัน โดยยังคงจัดควบคู่กับการจัดงาน PUMPS & VALVES ASIA 2022 งานแสดงสินค้าเฉพาะด้านปั๊มวาล์ว ท่อ ข้อต่อและฮาร์ดแวร์ และงาน THAI WATER EXPO 2022 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีน้ำและการจัดการน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย และในปี 2565 ยังร่วมจัดกับงาน BOILEX ASIA 2022 งานแสดงเทคโนโลยี และการประชุมนานาชาติเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดันอีกด้วย โดยทั้ง 4 งานจะมีการจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากกว่า 500 แบรนด์ รวมถึงกิจกรรมสัมมนากว่า 150 หัวข้อและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติกว่า 250 ราย เป็นต้น”

ทั้งนี้ แม้ว่าการจัดงานปีนี้ จะถูกเลื่อนออกไป แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ยังคงเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวทาง “ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จึงได้กำหนดจัดงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK AND PUMPS & VALVES ASIA Virtual Edition (ASEW & PVA Virtual Edition) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคมนี้ โดยยังคงอัดแน่นด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและเป็นที่สนใจในภาคอุตสาหกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังให้เป็นช่องทางในการข้ามข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเชื่อมโยงเครือข่าย การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การประชุมสัมมนาออนไลน์ (Virtual Conference) ในหัวข้อที่ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมพลังงาน สิ่งแวดล้อม ยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีสมาร์ทปั๊ม ฯลฯ

โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ผ่านการสัมมนาในรูปแบบ interactive webinar ให้ผู้เข้าร่วมได้อัพเดทเทรนด์และความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน กิจกรรมเชื่อมโยงต่อยอดสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่าง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้ซื้อ ผ่านโชว์รูมดิจิทัล ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ (Virtual Marketplace) เพื่อการพบปะซื้อขายสินค้าผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง, การจัด Online Meeting รวมถึงยังได้จัดเตรียมบริการนัดหมายล่วงหน้า (Pre-Match) โปรแกรมการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ซื้อต่างประเทศ เพื่อลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการเจรจาธุรกิจ เป็นต้น

“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการและกิจกรรมเจรจาธุรกิจระดับโลก ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดงานที่สามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในทุกมิติ การจัดงาน ASEW & PVA Virtual Edition ในครั้งนี้ เราคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 4,000 ราย จากทั่วภูมิภาคอาเซียน จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดหลังสถานการณ์ต่างๆ คลี่คลาย” สรรชายกล่าว

Stay Connected
Latest News