ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตร ชี้บทบาทผู้บริหารในการ Transform วิสัยทัศน์ ESG สู่การปฏิบัติจริง ในสัมมนา SET Sustainability Forum ครั้งที่ 2

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตร ชี้บทบาทผู้บริหารในการ Transform วิสัยทัศน์ ESG สู่การปฏิบัติจริง ในสัมมนา SET Sustainability Forum ครั้งที่ 2