ทีเส็บเดินหน้าแคมเปญ “Zero Plastic Events” ลดใช้ขวดพลาสติกใน 5 เมืองไมซ์สู่ความยั่งยืน

ทีเส็บประกาศความร่วมมือพัฒนา 5 เมืองไมซ์ใน 4 มิติ ประเดิมแคมเปญแรก “Zero Plastic Events” ตั้งเป้าลดจำนวนขวดพลาสติกที่ใช้ในห้องประชุมในเมืองไมซ์ซิตี้ 17.3 ล้านขวด ลดลง 50 % ภายใน 1 ปี คิดเป็นปริมาณคาร์บอนได้ถึง 638 ตันคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ เท่ากับปลูกต้นไม้ 70,226 ต้น ลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 30 ลบ