เวียดนามเข้าสู่ยุคทองด้าน Humanware เตรียมฉลองประชากรแตะ 100 ล้านคน กลางเดือนเมษายน 2566 นี้

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง  รวมทั้งพิธีต้อนรับทารกคนที่ 100 ล้านของเวียดนาม ในกลางเดือน เม.ย. 2566 นี้