พฤกษา Supplier CG’s Day : Join Together [PR.NEWS]

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ และทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากพฤกษา ร่วมงาน “Supplier CG’s Day : Join Together สร้างแนวร่วม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”