“Chula Smart City”ติดตั้ง PMCU Solar Carpark ต้นแบบสมาร์ทคอมมูนิตี้ ใช้พลังงานสะอาด

อิมแพค โซล่าร์ จับมือ อิตัลไทยและสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬา เดินหน้าโครงการ “Chula Smart City” ติดตั้งโซล่าร์คาร์พาร์คบริเวณลานจอดรถตลาดสามย่าน รวมพื้นที่หลังคา 4,000 ตร.ม. มีกำลังติดตั้งขนาด 770 กิโลวัตต์ ซึ่งมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 1.1 ล้านหน่วยต่อปี หรือเทียบเท่ากับค่าไฟฟ้า 4.4 ล้านบาทต่อปี หวังเป็นต้นแบบให้หน่วยงานต่าง ๆ