เอ็นไอเอหนุน2 “นวัตกรหญิง” ตอกย้ำแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ใหม่ “ผู้หญิงก็ทำได้”

NIA เผยถึงความสามารถของผู้หญิงยุคใหม่ในปัจจุบันที่เลือกนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาต่อยอดสร้างธุรกิจนวัตกรรมให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด และมีอัตราการประสบความสำเร็จไม่ได้น้อยไปกว่านวัตกรชาย ซึ่งสอดคล้องกับทั้งนี้ NIA พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้กลุ่มนวัตกรหญิงไทยได้มีโอกาสก้าวสูเวทีนวัตกรรมระดับสากลมากขึ้นผ่านกลไกต่างๆ ของ NIA