GC จับมือภาครัฐ ชุมชนชาวระยอง​ จัดโครงการ “ยิ่งปลูก ยิ่งดี” ร่วมปลูกป่าชายเลน ​ดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชนไปพร้อมกัน

เพราะ​ “ระยอง คือ ​บ้าน” ในฐานะหนึ่งพื้นที่หลักที่ธุรกิจอย่าง บริษัท​ พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)​ หรือ GC​ ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ และถือเป็นสมาชิกคนหนึ่ง​ของบ้าน การดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบ้าน รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนภายในบ้านอยู่กันอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ​พร้อมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย จึงถือเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญที่ต้องทุกค​นภายในบ้านไม่อาจละเลยได้

ทำความรู้จักระบบนิเวศ Blue Carbon ศักยภาพของ ‘ป่าชายเลนและหญ้าทะเล’ ที่ดูดซับคาร์บอนดีกว่าป่าไม้ 5-10 เท่า และต่อยอดมูลค่าเศรษฐกิจได้กว่า 4.8 แสนล้านบาทต่อปี

ระบบนิเวศ Blue Carbon Ecosystem (BCE) ทั้งป่าชายเลนและหญ้าทะเล เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนตามธรรมชาติที่น่าสนใจ ทั้งในแง่ปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บได้ และต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกอยู่ในระดับที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับระบบนิเวศบนบก

WHO ขับเคลื่อนวาระ ‘ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม’ หวังลดจำนวนผู้เลิกสูบบุหรี่​​ โอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศประเด็น “ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม” รณรงค์เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 ​ชี้ให้เห็นถึงตลอดเส้นทางของบุหรี่ ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดจำหน่าย จนถึงของเสียและขยะที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งทุกปีจะมีขยะจากก้นบุหรี่ 4.5 ล้านล้านชิ้น ขณะที่การผลิตบุหรี่ 1 มวน ต้องใช้น้ำ 3.7 ลิตร รวมทั้งเราต้องเสียต้นไม้ 1 ต้น สำหรับการผลิตบุหรี่ห้ได้ 300 มวน