จาก ‘ผู้เช่า’ สู่ ‘เจ้าของ’ กลุ่มเซ็นทรัล เข้าซื้อกรรมสิทธิ์อาคารหรูใจกลางกรุงเบอร์ลิน ที่ตั้งของ “ห้างคาเดเว” จากกลุ่มซิกน่าแล้ว

กลุ่มเซ็นทรัล ประกาศลงนามข้อตกลงเข้าซื้อบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ อาคารและที่ดิน ห้างสรรพสินค้าหรูคาเดเว จากกลุ่มซิกน่า ไพร์ม ซีเลคชั่น เอจี เป็นที่เรียบร้อย โดยอาคารดังกล่าว ตั้งอยู่บนถนนโทเอนซีนสตราสเซอ (Tauentzienstraße) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดใจกลางกรุงเบอร์ลิน ซึ่งส่งผลให้กลุ่มเซ็นทรัลมีสถานะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว (หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์)