‘สิงห์บุรีโมเดล’ ต้นแบบขับเคลื่อน ‘ความสุขอย่างยั่งยืน’ จากบุญรอดฯ เมื่อ ‘โรงงานต้องเป็นมากกว่าโรงงาน’ แต่คือศูนย์กลางวัฒนธรรมและสร้างอัตลักษณ์ให้ชุมชน

ถือเป็นหนึ่งองค์กรที่วางรากฐานเพื่อสร้างการเติบโตมาตลอด 90 ปี ได้อย่างชัดเจนและแข็งแกร่ง สำหรับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่ให้ความสำคัญกับการส่งมอบคุณค่าจากธุรกิจไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตลอดทั้งห่วงโซ่ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต​ ​ภายใต้แนวคิด “องค์กร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ต้องมีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน”​