‘ไม่ใช่แค่ห่วง’ TBC เร่ง Educated อลูมิเนียมรีไซเคิลได้ทั้งกระป๋อง พร้อมดึงครีเอเตอร์รุ่นใหม่ช่วยสื่อสารผ่านโปรเจ็กต์ University Can Do

หนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแคมเปญหนึ่ง และสามารถสร้าง Positive Impact โดยเฉพาะสร้างความตระหนักรู้​เรื่องความสามารถของวัสดุในกลุ่ม ‘อลูมิเนียม’ ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ พร้อมต่อยอดในการสร้างประโยชน์ต่อให้ผู้อื่นได้ โดยเฉพาะการนำไปผลิตเป็น ‘ขาเทียม’