เที่ยวป่าชายเลนปากน้ำประแส แลวิถีชีวิตชุมชน

หนีความวุ่นวายในกรุงเทพฯเพื่อไปหาความสงบร่มรื่น สูดโอโซนและซึมซับความเขียวสดชื่นของป่าชายเลนที่จะช่วยเยียวยาทุกสิ่งที่ทำให้ระดับความเครียดหายไป กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติใกล้กรุงเทพฯแค่นี้เอง นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติเตรียมแพคกระเป๋าได้เลย