2022 ปีแห่ง ‘หายนะ’ ของธารน้ำแข็ง ละลายเพิ่มขึ้น 3 เท่า แต่กลับช่วยแก้ปัญหาขาดพลังงานให้สวิสได้

ปี 2022 นี้ ต้องถือว่าเป็นปีที่ปริมาณธารน้ำแข็งในสวิสละลายมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา โดยการศึกษาล่าสุดพบว่า ปริมาณธารน้ำแข็งละลายไปมากกว่า 6%  เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ จะมีการสูญเสียปริมาณน้ำแข็งราว 2% ต่อปี