อีกหนึ่งโรงแรมสัญชาติไทย No Plastic 100%

อคีรา ทัส สุขุมวิท กรุงเทพฯโรงแรมใหม่ล่าสุดใจ ชูกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจโรงแรมบนความคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินการของ Pure Blue Foundation มีเป้าหมายให้โรงแรมและรีสอร์ตในเครือเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 100% ภายในปี 2563