วินฟาสต์ เล็งใช้ระบบ Battery Subscribtions รุกตลาด EV ประเทศไทย ​ดันแบรนด์เป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้า​อาเซียน

ด้วยประสบการณ์อันแข็งแกร่งในระดับโลก และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตลาดอาเซียน วินฟาสต์ แบรนด์รถยนต์หน้าใหม่จากเวียดนาม กำลังสยายปีกสู่ประเทศไทย ​พร้อมท้าชิงผู้เล่นที่มีฐานธุรกิจอันแข็งแกร่งกว่าในตลาดที่ได้ชื่อว่าเป็น “ศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าแห่งใหม่ของโลก”