ปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความยั่งยืน ในงานมหกรรมนวัตกรรมใหญ่ที่สุดของภาคใต้ ‘SITE 2024’

ปูนซีเมนต์นครหลวง ผนึกกำลังพันธมิตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดมหกรรมนวัตกรรมใหญ่ที่สุดของภาคใต้ Southern Innovation and Technology Expo (SITE2024) งานที่รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหารและการเกษตร และสุขภาพแบบครบวงจร