“กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ” เพิ่มงบ 500 ลบ.พร้อมปรับยุทธศาสตร์ช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

“กองทุนมิตรผล-บ้านปู”ประกาศอัดฉีดเงินช่วยเหลือเข้ากองทุนอีก 500 ล้านบาท รวมเป็น1 พันล้านบาท พร้อมปรับแนวการช่วยเหลือ 7 หมวดหมู่ โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นหลัก อีกส่วนหนึ่งจัดสรรไว้ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์ในประเทศจะกลับสู่ภาวะปกติอีกครั้ง