เต็ดตรา แพ้ค ฉลอง 10 ปี ‘หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)’ รีไซเคิลแผ่นหลังคากว่า 6 หมื่นแผ่นช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เต็ดตรา แพ้ค ฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” ซึ่งได้รับความสำเร็จในการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วจำนวน 254 ล้านกล่อง เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคากว่า 66,700 แผ่น สามารถส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และชุมชนต่างๆ ที่ประสบความเดือดร้อนทั่วประเทศ