สหรัฐฯ คาดแผงโซลาร์เซลล์ปลดระวางในปี 2573 เทียบเท่าสนามอเมริกันฟุตบอล 3,000 สนาม ​

ตามปกติแผงโซลาร์ จะมีอายุการใช้งานราว 25 -30 ปี และหากนับตามรอบการใช้งาน จะเริ่มมีการเก็บแผงโซลาร์เซลล์ที่กำลังจะหมดอายุจากฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ทั่วสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง