เพราะ ‘ความดี​​ อยู่ใน DNA’ เครือซีพี ออลล์ ​​​ตอกย้ำองค์กรแห่งธรรมาภิบาล ประกาศนโยบาย​​ปลุกพลัง ‘DNA ความดี 24 ชั่วโมง’ 

ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่ม จัดงาน “ประกาศทิศทางนโยบายบรรษัทภิบาล 2024” ปลุกพลังพนักงาน  Store Business Partner (SBP) และคู่ค้า ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรแห่งธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่คุณค่า คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย “DNA ความดี 24 ชั่วโมง” ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  มุ่งมั่นเคียงข้างชุมชน ร่วมสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน Giving and Sharing

Co-op รีเทลใหญ่ในอังกฤษ​ ประกาศเลิกใช้ฝาขวดนมพร้อมดื่มแบบสีเปลี่ยนเป็นแบบใสทั้งหมด เพิ่มอัตราส่วนรีไซเคิล คาดลดพลาสติกจากฝาขวดลงได้กว่า 150 ตัน/ปี

Co-op ร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ในอังกฤษ และยังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง The UK Plastics Pact ประกาศความมุ่งมั่นเดินหน้าเปลี่ยนฝาขวดนมพร้อมดื่มแบรนด์ของตัวเอง จากแบบสีเป็นแบบใสทั้งหมด คาดช่วยลดการใช้พลาสติกแบบหนาแน่นสูง (HDPE) ลงได้อีกกว่าปีละ 150 ตัน