เอสไอจี ก้าวสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

เอส ไอ จี เดินหน้าสู่ Net Zero ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามแนวทางมาตรฐานการส่งเสริมให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอิงกับเป้าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (SBTi)

ไบเออร์สด๊อรฟ ประกาศดีเดย์ครั้งแรกที่พนักงานทั่วโลกทำงานจิตอาสา คืนประโยชน์เพื่อสังคม ตามจุดมุ่งหมายองค์กร CARE BEYOND SKIN แสดงจุดยืน ในเรื่องของการดูแลที่มากกว่าแค่ผิวพรรณ

ครั้งแรกของไบเออร์สด๊อรฟกับการจัด “วันจิตอาสา” เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันทำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน ถือเป็นอีกครั้งที่ไบเออร์สด๊อรฟได้แสดงให้เห็นถึงการรักษาคำมั่นสัญญาที่เป็นไปตามพันธกิจด้านความยั่งยืนอย่าง “CARE BEYOND SKIN” ของบริษัท โดยพนักงานของไบเออร์สด๊อรฟทั่วโลกจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันในการทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นในส่วนที่พวกเขาต้องการได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง