ธนาคารกรุงเทพ คิกออฟ “Bualuang Save the Earth: รักษ์ท่าจีน” ต้อนรับ “8 มิถุนายน – วันทะเลโลก” ชวนลดขยะในแม่น้ำท่าจีนอย่างจริงจังก่อนไหลลงทะเล ชูบทบาท “เพื่อนคู่คิด” อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม-พลังงาน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธนาคารกรุงเทพ เปิดโครงการ “Bualuang Save the Earth: รักษ์ท่าจีน” เดินหน้ามาตรการลดปริมาณขยะในแม่น้ำท่าจีน ก่อนไหลลงทะเล เตรียมติดตั้งทุ่นกักขยะ