ลิเวอร์พูล โชว์ 3 พื้นที่เสี่ยง น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ปั้น Figures สะท้อนปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันหลายประเทศในภูมิภาคยุโรปและจีนต้องเผชิญกับภาวะแห้งแล้งที่อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ ขณะที่อีกซีกโลกหนึ่งก็กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดจากสถานการณ์ฝนตกที่รุนแรง