ลิเวอร์พูล โชว์ 3 พื้นที่เสี่ยง น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ปั้น Figures สะท้อนปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันหลายประเทศในภูมิภาคยุโรปและจีนต้องเผชิญกับภาวะแห้งแล้งที่อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ ขณะที่อีกซีกโลกหนึ่งก็กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดจากสถานการณ์ฝนตกที่รุนแรง

ความแปรปรวนของสภาพอากาศยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกที่ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ ศิลปินชาวโปแลนด์อย่าง Alicja Biała ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมในเมืองที่มีความเสี่ยงต่อการละลายของน้ำแข็งขั้วโลก นำเสนอผ่านผลงานประติมากรรม 3 ชิ้น ที่ตั้งตระหง่านอยู่หน้า Liverpool Waterfront ประเทศอังกฤษ

ประติมากรรมสีสันสวยงามนี้มีชื่อว่า Merseyside Totemy (เมอร์ซีย์ไซด์ โทเท็มมี) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานซีรีส์ประติมากรรม ที่เริ่มจัดแสดงภายใต้ MVRDV’s Bałtyk tower ในเมือง Poznań ประเทศโปแลนด์  เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงระดับน้ำทะเลที่กำลังจะสูงขึ้นภายในปี 2080 ซึ่งเป็นโอกาสครอบรอบ 200 ปี การประกาศก่อตั้งลิเวอร์พูลขึ้นเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1880 ขณะที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศส่งผลกระทบให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย และระดับน้ำทะเลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น จะส่งผลให้เมืองต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างไร

งานประติมากรรมดังกล่าวทำขึ้นจากเหล็ก ซึ่งแต่ละต้นเป็นตัวแทนของ 3 พื้นที่ ได้แก่ ลิเวอร์พูล  ฟอร์มบี้ และเบอร์เกนเฮด โดยส่วนล่างของเสาเป็นสีน้ำตาลสนิม แสดงถึงอัตราส่วนของพื้นดินที่จะถูกน้ำท่วมในอีกไม่เกิน 60 ปีข้างหน้า และส่วนยอดที่แสดงด้วยสีสันอื่นๆ นั้น เป็นส่วนของพื้นที่ที่รอดจากน้ำท่วมนั่นเอง ตามความตั้งใจที่จะทำให้ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ดูเหมือนจะเป็นข้อมูลเชิงวิชาการและเชิงทฤษฎีสามารถจับต้องและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

โดยจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมในเมืองลิเวอร์พูลของศิลปินผู้นี้ พบว่า ใน 3 พื้นที่ข้างต้น จะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลที่ต่างกัน โดยฟอร์มบี้ จะได้รับผลกระทบ 82% ลิเวอร์พูล ได้รับผลกระทบ 4% และเบอร์เคนเฮด ได้รับผลกระทบ 45%

Biała กล่าวว่า “เมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้น โทเท็มเหล่านี้จะโผล่ออกมาจากผิวน้ำเป็นทุ่นหน้าตาแปลกๆ ส่งสัญญาณและเตือนผู้สัญจรที่ไปมาว่าถึงเวลาที่เราต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแค่เอื้อม”

ทั้งนี้ ลวดลายบนประติมากรรมมีหน้าตาคล้ายกับที่ทุ่น ที่ใช้ในท้องถิ่นของลิเวอร์พูล ขณะที่ลวดลายบนธงอิงตามสัญญาณทางทะเลระหว่างประเทศ ที่ชาวเรือใช้สื่อสารกัน โดยเฉพาะสัญญาณที่บ่งบอกถึงอันตรายและความทุกข์ยากต่างๆ ที่กำลังเผชิญอยู่

สำหรับใครที่ไปลิเวอร์พูลแล้วเห็นงานประติมากรรมนี้ก็สามารถสแกน QR Code ที่ติดไว้ที่ฐานของผลงานแต่ละชิ้นเพื่อเข้าถึงข้อมูลฉบับเต็ม โดยข้อมูลทั้งหมดนั้น Biała ได้ร่วมกันทำงานกับ Jason Kirby และ Timothy Lane นักวิจัยแห่ง Liverpool John Moores University

source

source

 

Stay Connected
Latest News