ทำได้เพียง “เปรมชัย”เข้าข่ายผิดธรรมาภิบาล & ทบทวนคะแนน CG ของ ITD

พ.ร.บ.หลักทรัพย์ก็เอาผิดไม่ได้ เพราะเรื่องที่เกิดขึ้น ไม่เกี่ยวกับการบริหารงาน ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพในการดำเนินกิจการของบจ.