GPSC ปั้นเยาวชนไทยแข่งขันวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์โอลิมปิก เพิ่มองค์ความรู้นวัตกรรมพลังงานเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในเวทีโลก

GPSC ส่งเสริมเยาวชนไทย ร่วมแข่งขัน “วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ระหว่าง 31 ก.ค. -7 ส.ค. 2567 ขยายองค์ความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี และนวัตกรรมพลังงาน วางรากฐาน สร้างความมั่นคงทางพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

GPSC คว้า DJSI กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ 2 ปีซ้อน ตอกย้ำผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนํานวัตกรรมระดับสากล

GPSC ติดอันดับธุรกิจยั่งยืน DJSI กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ประเภทอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า ปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามกลยุทธ 4S มุ่งเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่า 50% ในปี 2573 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2603