GPSC คว้า DJSI กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ 2 ปีซ้อน ตอกย้ำผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนํานวัตกรรมระดับสากล

GPSC ติดอันดับธุรกิจยั่งยืน DJSI กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ประเภทอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า ปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามกลยุทธ 4S มุ่งเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่า 50% ในปี 2573 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2603

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า GPSC ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI) ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประเภทอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

“DJSI จัดขึ้นโดย S&P Global ถือเป็นดัชนีหลักทรัพย์ของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ผ่านการประเมินความยั่งยืน ตามตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของ GPSC ที่ยังคงได้รับการจัดอันดับ DJSI ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ประเภทอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้าเป็นปีที่ 2 อย่างต่อเนื่อง” นายวรวัฒน์กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นผลิตไฟฟ้าด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาด ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี 2603 ภายใต้กลยุทธ์ 4S ประกอบด้วย S1: Strengthen and Expand the Core การสร้างความแข็งแกร่ง ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าให้มากขึ้น S2: Scale-Up Green Energy มุ่งเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้ได้มากกว่า 50% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2573 S3: S-Curve & Batteries การพัฒนานวัตกรรมพลังงานและธุรกิจแห่งอนาคต และ S4: Shift to Customer-Centric Solutions บริการโซลูชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค จนทำให้ GPSC ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายการผลิตพลังงานสะอาด

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!