“บ้านปู”ต่อยอดความยั่งยืนมอบข้าวเปลือกอินทรีย์สินเหล็กแก่วัดพระบาทน้ำพุ

“บ้านปู” ต่อยอดความยั่งยืน มอบข้าวเปลือกอินทรีย์สินเหล็ก ผลผลิต“โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่เคยช่วยเหลือชุมชนบ้านสมอคอนให้ฟื้นตัวจากมหาอุทกภัย ปี 2554 ส่งต่อให้วัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 4 ตัน พร้อมเงินบริจาคของพนักงาน 194,500 บาท ลพบุรี เพื่อสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของวัดที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน