วัดที่ไต้หวันรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้ต้นกล้วยทำโคมไฟลอยน้ำในเทศกาลสารทจีน

การลอยน้ำโคมไฟนับเป็นประเพณีหนึ่งของเทศกาลสารทจีนในไต้หวันที่ได้รับการสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น โดยทั่วไปโคมไฟรูปทรงบ้านโบราณที่มีกำแพงสีขาวและหลังคาสีแดง  ซึ่งทำขึ้นจากวัสดุกระดาษและมีฐานเป็นพลาสติก polystyrene เพื่อให้โคมไฟสามารถลอยน้ำได้