วัดที่ไต้หวันรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้ต้นกล้วยทำโคมไฟลอยน้ำในเทศกาลสารทจีน

การลอยน้ำโคมไฟนับเป็นประเพณีหนึ่งของเทศกาลสารทจีนในไต้หวันที่ได้รับการสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น โดยทั่วไปโคมไฟรูปทรงบ้านโบราณที่มีกำแพงสีขาวและหลังคาสีแดง  ซึ่งทำขึ้นจากวัสดุกระดาษและมีฐานเป็นพลาสติก polystyrene เพื่อให้โคมไฟสามารถลอยน้ำได้

แต่ในปีนี้ทางวัด Xietian เขตการปกครองท้องถิ่น Yuli เมือง Hualien ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ควบคู่กับการรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ จึงเกิดไอเดียในการเปลี่ยนฐานโคมไฟลอยน้ำเป็นต้นกล้วยแทนการใช้พลาสติกแบบเดิม ๆ

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมไว้เพราะโคมไฟที่นำไปลอยน้ำในแม่น้ำ Xiuguluan โดยใช้ต้นกล้วยนั้นสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติทั้งหมดนั่นเอง

credit : https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3764369fbclid=IwAR2LwBUrWO7m8YZAb6HRrTIqjUhTC07Z49SSo04jnZEBUNn_FKm_E4ipxVo

Stay Connected
Latest News