“เซ็นทรัล ทำ” ชวนแบ่งปันโลหิต เดินหน้าต่อยอดโครงการ “Central Tham Give Blood Give Love – รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” ส่งต่อแล้ว 200 ล้านซีซี ช่วยต่อลมหายใจ 1.5 ล้านคน

วิกฤตการณ์ขาดแคลนเลือดเป็นเรื่องที่ กลุ่มเซ็นทรัล ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลากว่า 37 ปี ที่ กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่ายในแต่ละจังหวัด เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ทั้งหน่วยบริการแบบเคลื่อนที่ และหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ ( Fixed Station)