ซีพี ออลล์ จัดเสวนาพิเศษ “อนาคตครูไทยในทศวรรษหน้า” พร้อมเปิดตัวคลิป “เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู” เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2567

ซีพี ออลล์ และ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดงาน “รำลึกพระคุณครู” พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์ “เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู” เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 สะท้อนวิถีของครูผู้สร้าง ท่ามกลางความท้าทายในยุค  Generative AI พร้อมจัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “อนาคตครูไทยในทศวรรษหน้า” จากวิทยากรมากประสบการณ์ในแวดวงการศึกษา หนุนการนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตช่วยพัฒนาการสอน พร้อมตอกย้ำจิตวิญญาณความเป็นครูที่เทคโนโลยีแทนที่ไม่ได้  และนิทรรศการ “เชิดชูพระคุณครู” ที่รวบรวมเรื่องราวดีๆ ของครูผู้สร้างที่เคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์