“วันน้ำโลก” กปน. ชวนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อโลกที่ยั่งยืน

22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันน้ำโลก (World Water Day) Ffpมีจุดเริ่มต้นจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา แห่งสหประชาชาติ ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เนื้อหาสำคัญเรื่องความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำของมนุษย์ จึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมที่จะเป็นแผนแม่บทให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เฝ้าระวังทรัพยากรน้ำในประเทศนั้น ๆ

“MBK รักษ์น้ำ ชุมชนรักษ์คลอง”ส่งมอบองค์ความรู้การจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชน

ลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีน้ำใช้จะมีชีวิตอยู่รอดหรือเปล่า?? เป็นคำถามที่ใครไม่เคยอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนน้ำคงไม่รู้ว่าน้ำสำคัญต่อชีวิตมากเพียงใด แต่เราไม่ต้องรอให้ถึงวันที่โลกไม่มีน้ำเหลือสักหยด เพราะองค์การสหประชาชาติได้รณรงค์ให้เกิด “วันน้ำโลก” หรือ “World Day for Water “ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ำให้ประชาชน เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกเกิดความตื่นตัวเรื่องการบำรุงรักษา อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน