“MBK รักษ์น้ำ ชุมชนรักษ์คลอง”ส่งมอบองค์ความรู้การจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชน

ลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีน้ำใช้จะมีชีวิตอยู่รอดหรือเปล่า?? เป็นคำถามที่ใครไม่เคยอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนน้ำคงไม่รู้ว่าน้ำสำคัญต่อชีวิตมากเพียงใด แต่เราไม่ต้องรอให้ถึงวันที่โลกไม่มีน้ำเหลือสักหยด เพราะองค์การสหประชาชาติได้รณรงค์ให้เกิด “วันน้ำโลก” หรือ “World Day for Water “ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ำให้ประชาชน เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกเกิดความตื่นตัวเรื่องการบำรุงรักษา อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

 

สำหรับวันน้ำโลกประจำปี พ.ศ.2562 นี้ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตปทุมวันและการประปานครหลวง จัดกิจกรรม “MBK รักษ์น้ำ ชุมชนรักษ์คลอง” ภายใต้แนวคิดเพราะน้ำสำคัญกับชีวิต ปลูกฝังความรู้เรื่องสถานการณ์มลพิษทางน้ำ และนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ บริเวณ ลานกีฬาจารุเมือง กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน

ภายในงานมีชาวชุมชนเขตปทุมวันมาร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง อาทิ เวิร์คช็อปปลูกต้นไม้ด้วยกระถางประหยัดน้ำ ให้ความรู้เรื่องการปล่อยน้ำเสียในชุมชน รวมถึงคนในชมชนมาร่วมแชร์ประสบการณ์การประหยัดน้ำ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือที่แน่นเฟ้นของทุกภาคส่วนในการรักษาทรัพยากรน้ำ ที่สามารถเริ่มต้นทำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

 

 

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมากว่า 34 ปี ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และปัญหามลพิษทางน้ำที่เกิดจากการทิ้งขยะลงสู่คูคลองในชุมชนโดยรอบอยู่เสมอจึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะใกล้ตัว สอดคล้องกับกิจกรรม “MBK รักษ์น้ำ ชุมชนรักษ์คลอง”

ในครั้งนี้ได้จัดให้มีเสวนาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำภายในชุมชน และภายในอาคาร โดยผู้เชี่ยวชาญตลอดจนเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการใช้น้ำ อย่างรู้คุณค่า พร้อมมอบถังใส่น้ำหมักชีวภาพให้กับเขตปทุมวัน เพื่อใช้ฟื้นฟูน้ำเสียในชุมชนให้มีคุณภาพดีขึ้นโดยไม่พึ่งสารเคมี รวมทั้งจัดเวิร์คช็อปการปลูกต้นไม้ในกระถางประหยัดน้ำ ให้ชุมชนได้นำไปปรับใช้กับพื้นที่อยู่อาศัยของตัวเองได้

 

 

ด้าน ภานุวัตร กลิ่นบุปผา หัวหน้าส่วนวางแผน และจัดการทรัพยากรน้ำฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง ร่วมให้ความรู้แก่ชุมชนถึงที่มาของน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมาจากครัวเรือน เริ่มจากคราบไขมันจากอาหารที่รับประทานในทุกวัน มีค่าความสกปรกสูงกว่าน้ำเสียที่ใช้ชำระล้างร่างกายในห้องน้ำมากกว่า 4 เท่า และคราบไขมันที่ลอยอยู่เหนือน้ำเหล่านี้ ก็เป็นสาเหตุทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลง เกิดจุลินทรีย์ที่ทำให้น้ำเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็น ดังนั้นบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองหรือใกล้แหล่งน้ำ สาธารณะมากๆ ควรติดตั้งถังดักไขมันใต้อ่างล้างจานเพื่อกรองเศษอาหารและคราบไขมันไม่ให้หลุดลอยไปเคลือบผิวน้ำมากจนเกินไป

 

สำหรับภาคธุรกิจศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ภาคภูมิ เพ็ชรนิล เจ้าหน้าที่อาวุโสสุขาภิบาล ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หนึ่งในจิตอาสา MBK Spirit ได้เผยแนวทางการจัดการน้ำของศูนย์การค้าฯ ที่คำนึงถึงการประหยัดทรัพยากร และความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ การทำโครงการปรับปรุงห้องน้ำทุกห้องให้ใช้สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ และใช้วาล์วเปิด/ปิดน้ำ ระบบอัตโนมัติ โดยภายใน 1 ปี สามารถลดการใช้น้ำประปาได้ถึง 102,651 หน่วย นอกจากนี้ทางศูนย์การค้าฯ ยังติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจากการอุปโภคต่างๆ กลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบการรดน้ำต้นไม้ ชำระล้างถนนโดยรอบ และมีการนำน้ำที่บำบัดแล้วส่งตรวจคุณภาพเป็นประจำ เพื่อควบคุมมาตรฐานความสะอาดให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ กรมควบคุมมลพิษ ไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนรอบข้างเมื่อถูกปล่อยออกสู่สาธารณะ

 

 

หลังจากรับฟังเสวนาและร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป ในกิจกรรม MBK รักษ์น้ำ ชุมชนรักษ์คลอง สมบูรณ์ สาลีผล ชาวชุมชนเขตปทุมวัน ได้แชร์แนวคิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าในแบบของตัวเองว่าส่วนตัวจะไม่เผลอเปิดน้ำทิ้งเอาไว้ในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ เช่น ในการซักผ้าทุกครั้งจะสำรองน้ำใส่ถังใบใหญ่เอาไว้เพื่อใช้ตักเปลี่ยนน้ำซักล้าง วิธีนี้จะสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้อย่างเหมาะสม ไม่มีการปล่อยให้น้ำไหลล้นจากถังซักเหมือนการใช้สายยาง ส่วนการล้างจานจะไม่เปิดน้ำทิ้งเอาไว้ระหว่างขัดล้างภาชนะ และได้ติดตั้งถังดักไขมันไว้ที่ใต้อ่างล้างจานในครัวบ้านเพื่อกรองเศษอาหาร คราบไขมันต่างๆ ไม่ให้ไหลลงไปสะสมในแหล่งน้ำใกล้บ้านด้วย ซึ่งที่บ้านมีคนพักอาศัยทั้งหมด 5 คน สามารถใช้วิธีข้างต้นนี้ประหยัดค่าน้ำได้จนเหลือหลักร้อยต้นๆ เท่านั้น

Stay Connected
Latest News