เครือดุสิตฯร่วมรณรงค์“วันสุขภาวะที่ดีโลก” 1วันเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ภายใต้สภาพการณ์ของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมดี ๆ อย่าง “วันสุขภาวะที่ดีโลก” หรือ Global Wellness Day ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 13 มิ.ย. แต่กลับเงียบเหงาไป ทั้ง ๆที่เป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่สมดุล ซึ่งจะส่งผลให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน