อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างปี 2566 เติบโตต่อเนื่องตามภาคก่อสร้าง ท่ามกลางความผันผวนของต้นทุนพลังงาน และแรงกดดันจากเทรนด์ ESG

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB EIC แนะผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือความท้าทาย และลดความเสี่ยงจากต้นทุนด้านพลังงาน ที่ยังมีความผันผวน รวมทั้งมีนวัตกรรมที่ช่วยลด GHG ในกระบวนการผลิต เพื่อแรงกดดันต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความสนใจ​เพิ่มมากขึ้น

AquiPor ความหวังใหม่ช่วยแก้ปัญหา ‘น้ำท่วมเมือง’ คอนกรีตทางเลือกน้ำไหลผ่านได้ พร้อมช่วยกรองมลพิษจากฝน

นอกจากการเร่งจัดการปัญหาขยะที่ทำให้ท่ออุดตันเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว การมองหานวัตกรรมด้านวิศวกรรมก่อสร้างต่างๆ ​มาใช้สำหรับงานโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อเพิ่มความสามารถในการซึมซับปริมาณน้ำฝนหรือน้ำท่วมขังต่างๆ ก็เป็นอีกหนึ่งโซลูชันส์ที่น่าสนใจเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน