ซัมมิท แคปปิตอล ร่วมหนุนการเรียนรู้เทคโนฯเด็กไทย [PR.NEWS]

Thailand ICT Youth Challenge นับเป็นค่ายเยาวชนด้านไอซีทีที่ใหญ่สุดในไทย เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล เตรียมความพร้อมให้เด็กไทยรู้ใช้ รู้เข้าใจ รู้สร้างสรรค์ สู่ศตวรรษที่ 21