ซัมมิท แคปปิตอล ร่วมหนุนการเรียนรู้เทคโนฯเด็กไทย [PR.NEWS]

Thailand ICT Youth Challenge นับเป็นค่ายเยาวชนด้านไอซีทีที่ใหญ่สุดในไทย เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล เตรียมความพร้อมให้เด็กไทยรู้ใช้ รู้เข้าใจ รู้สร้างสรรค์ สู่ศตวรรษที่ 21

วิชิต พยุหนาวีชัย (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของเด็กไทยในโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge ปี 4”

สังคมการศึกษาโลกกำลังเดินหน้าสู่ The 21st Century Learning เราจะเตรียมเยาวชนเด็กไทยอย่างไร และพัฒนาทักษะอะไร Thailand ICT Youth Challenge ปี 4 เป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเด็กไทย ในการก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 อย่างเท่าทัน ทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะข้อที่ 3 คือ digital skills เกิดการเรียนรู้ เกิดการสังเคราะห์ ร่วมสร้างนวัตกรรม ด้วยการใช้ digital technology ร่วมกันระหว่าง นักเรียน ครู โรงเรียน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคม

Stay Connected
Latest News

นีเวีย จับมือ บิ๊กซี พร้อมอยู่เคียงข้างทุกการดูแล กับโครงการ “นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ชวนมาส่งต่อความห่วงใย ซื้อนีเวีย 1 ชิ้น เท่ากับร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น

ถอดบทเรียนความสำเร็จ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ยกระดับพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน