จากศิลปะการพับกระดาษ Kai พัฒนาสู่มีดโกนทำจากกระดาษรายแรกของโลก

ปฏิเสธไม่ได้ว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกที่เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม