‘วิสซ์ดอม โคเอ็กซ์’ คอนโดแห่งแรกที่ไม่ใช้ระบบความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ ไม่สร้าง Urban Heat และก๊าซเรือนกระจก

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC เปิดตัว Whizdom COEX (วิสซ์ดอม โคเอ็กซ์) ซึ่งถือเป็นซับแบรนด์ของ Whizdom เพื่อ​จับกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ ด้วยการอกแบบพื้นที่ให้ตอบโจทย์ ​Next Generation Living หรือวิถีชีวิตของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีพฤติกรรมและวิธีคิดเฉพาะตัว แต่ยังมี DNA ของแบรนด์วิสซ์ดอมที่เน้นการออกแบบและจัดสรรพื้นที่ให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัย พร้อมส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม