เตือนแฟชั่นนิสต้าให้ตาสว่าง อย่าวิ่งตาม Fast Fashion ระวังสะดุดขยะเสื้อผ้ากองโต

เร็วแรงยิ่งกว่าวิ่ง 100 เมตร ก็คือ Fast Fashion หรือ “แฟชั่นด่วนจี๋” นั่นแหละ ทั้งรันเวย์ก็หมุนเวียนเปลี่ยนฤดูกาลไม่หยุดหย่อน ส่วนแฟชั่นนิสต้าก็เปลี่ยนเสื้อผ้าวิ่งตามแฟชั่นอย่างกระชั้นชิด สิ่งที่ตามมาคือ “เสื้อผ้า” ที่ทิ้งเป็น “ขยะ”กองโต แถมกระบวนการผลิตเสื้อผ้า 1 ตัวทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างแรง