ช่อง 3 อาสาทำดี แต้มสีเติมฝัน ให้น้องโรงเรียนวัดคลองเตย

โรงเรียนที่อยู่กลางเมืองหลวง แต่ยังมีสภาพห้องเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมมาก สีของผนังหลุดลอกส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพ เพราะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ตลอดจนสภาพห้องเรียนที่เก่ายังเป็นอุปสรรคการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย