ช่อง 3 อาสาทำดี แต้มสีเติมฝัน ให้น้องโรงเรียนวัดคลองเตย

โรงเรียนที่อยู่กลางเมืองหลวง แต่ยังมีสภาพห้องเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมมาก สีของผนังหลุดลอกส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพ เพราะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ตลอดจนสภาพห้องเรียนที่เก่ายังเป็นอุปสรรคการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนและสังคมไทยที่ยั่งยืน จึงตัดโครงการจิตอาสา “ช่อง 3 อาสาทำดี แต้มสีเติมฝัน ให้น้องโรงเรียนวัดคลองเตย” เพื่อช่วยพัฒนาห้องเรียนของน้อง ๆ โดยการปรับปรุงห้องและทาสีใหม่ให้สดใสและสะอาด ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคอีกต่อไป รวมทั้งระดมทุนจากพนักงาน เพื่อมาซื้อและปรับปรุงโต๊ะนักเรียนตัวใหม่ให้น้อง ๆ

ในงานนี้มีทั้งพนักงาน ผู้บริหาร ผู้จัด รวมถึงนักแสดงจากละครเรื่องข้ามสีทันดร และมายฮีโร่ มาร่วมกันทาสีและปรับปรุงโรงเรียน นอกจากปรับปรุงห้องเรียน ในงานยังมีการแนะแนวอาชีพให้น้อง ๆ การตรวจสุขภาพของน้อง ๆ และผู้ปกครอง รวมถึงอาหารอร่อย ๆ มาทานร่วมกันในมื้อเที่ยงอีกด้วย

ที่สำคัญคือช่อง 3 ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ในพื้นที่เขตคลองเตย มาร่วมเป็นพันธมิตร โดยแต่ละหน่วยงานก็มีความชำนาญในแต่ละด้าน ในการร่วมมือกันปรับปรุงห้องเรียนให้มีความสดใส เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้แก่นักเรียน พันธมิตรที่มาร่วมก็จะเป็นหน่วยงานและองค์กรจิตอาสาที่อยู่ในพื้นที่เขตคลองเตย ได้แก่

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), โรงพยาบาลเทพธารินทร์, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ที่ส่งจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ อีกทั้งบริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด ให้การสนับสนุนสีทาภายในอาคารกัปตันลองไลฟ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างมาให้คำแนะนำในการปรับปรุงสภาพห้องเรียน, โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) และ สมาคมเยาวชนมิตรภาพสำหรับศตวรรษที่ 21 ประเทศไทย ช่วยซ่อมแซมโต๊ะเรียนที่ชำรุด ตลอดจนบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม, เทสโก้ โลตัส สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาที่ขาดแคลน, บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอาหารว่าง, สมาคมนักข่าวบันเทิง สนับสนุนอาหารกลางวันและร่วมบริจาคเงินจัดซื้อโต๊ะเรียน นอกจากนี้ นักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ร่วมปรับปรุงพื้นผิวห้องเรียนและทางเดินของอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันงาน

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่พนักงานช่อง 3 และองค์กรพันธมิตรตั้งใจทำกันอย่างมาก เพราะเป็นการให้โอกาสในการศึกษาที่ดีของเยาวชน อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของหลากหลายองค์กรและพนักงานในแต่ละองค์กร ที่ร่วมมือกันคนละไม้คนละมือในการลงแรง ร่วมบริจาคทุนทรัพย์จนรวมได้เป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อซื้อโต๊ะเก้าอี้และสิ่งของจำเป็นให้กับน้อง ๆ อีกด้วย

กิจกรรมจิตอาสาที่ง่าย รวดเร็ว และเห็นผลจับต้องได้

 

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)