เผยความต้องการคน 60+ แห่เรียนในมธ. แน่นเอี๊ยด !

“การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย” แม้จะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดรับเป็นรุ่นแรก แต่กลับเกิดปรากฏการณ์คนสูงวัยแห่มาสมัครจนล้น ถึงขนาดต้องเปิดรับทีเดียว 2 รุ่น ทำไมคนวัยนี้จึงอยากกลับมาเข้าโรงเรียนอีกครั้ง?