สนามบิน LAX ติดตั้งที่ชาร์จรถไฟฟ้า 1,300 จุด หนุนช่วงเปลี่ยนผ่าน ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในสนามบิน

แคลิฟอร์เนียเป็นหนึ่งตลาดที่มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายมากที่สุดในสหรัฐ โดยมียอดขาย EV ปัจจุบันที่ราว 1 ล้านคัน ทำให้เป็นหนึ่งเมืองที่มีการตื่นตัวในการขยาย EV Ecosystem มากที่สุดแห่งหนึ่ง ประกอบกับนโยบายของรัฐ ที่ต้ังเป้าจะจำหน่ายเฉพาะรถยนต์ Zero emission เท่านั้น หลังจากปี 2578 ซึ่งคาดว่าตลาด EV ของแคลิฟอร์เนียในขณะนั้นน่าจะอยู่ที่ 5 ล้านคัน