รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ:ต้นแบบวินัยทางการเงิน [PR.NEWS]

นำร่องในการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่เยาวชนใน จ.นครปฐม ให้มีความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างบูรณาการ ตามนโยบายกระทรวงการคลัง