สภาเมือง Brighton & Hove ออกกม.ให้ทุกบ้านติดบ้านอิฐรังผึ้งให้“ผึ้งสันโดษ”อยู่เพื่อ???

ผึ้งนับเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการผลิตอาหารบนโลกใบนี้ เนื่องจากการผสมเกสรดอกไม้ล้วนต้องอาศัยเหล่าแมลงมาเป็นตัวช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผึ้งสันโดษ (Solitary Bees) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ถ่ายละอองเรณูได้มากที่สุด