“CPF จับมือ CP FOTON” ทดลองนำรถพลังงานไฟฟ้า รองรับการขนส่งในฟาร์ม นำร่องฟาร์มไก่ไข่ซับสนุ่น จ.สระบุรี

CPF ร่วมมือกับ ซีพี โฟตอน ขับเคลื่อนโครงการ “ทดลองใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยนำรถบรรทุก 6 ล้อไฟฟ้า รุ่น FOTON Aumark iBlue 85 ซึ่งเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% รองรับการขนส่งในฟาร์มไก่ไข่ของ CPF นำร่องที่ฟาร์มซับสนุ่น จ.สระบุรี เป็นแห่งแรก